top of page

Noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti

Šonedēļ Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji noslēdza savstarpējās sadarbības līgumu, lai nodrošinātu abu mācību iestāžu profesionālo jomu popularizēšanu jauniešu vidū, veicinātu un stiprinātu profesionālās izglītības pēctecību abu mācību iestāžu pārstāvētajās profesionālajās jomās, kā arī kopīgi rūpētos par augsti kvalificēta pedagoģiskā personāla un augsta līmeņa personāla piesaisti un to profesionālo kompetenču pilnveidošanu.


Kā informē Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs, līguma galvenais mērķis ir izveidot sadarbību starp RTU Cēsu studiju un zinātnes centra un tehnikuma kokizstrādājumu izgatavošanas, koka izstrādājumu dizaina, datorsistēmu, elektrotehnoloģiju datorvadības, enerģētikas un elektrotehnikas specialitātēs, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu profesionālās izglītības jomu un nodrošinātu tās pēctecību, iesaistītu tehnikuma izglītojamos, RTU studentus un pasniedzējus kopīgos projektos un aktivitātēs.


Tāpat abas iestādes apņēmušās sadarboties mācību un metodisko materiālu izstrādē, dalīties labās prakses piemēros, kā arī iespēju robežās izmantot abu mācību iestāžu darbnīcas un laboratorijas, kas palīdzētu jauniešiem pētniecisko darbu un citu projektu veikšanā un dalībā kopīgos pasākumos.
Comentarios


Archive
bottom of page