top of page

Noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti

Šovasar tehnikums noslēdzis sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti (LU). Līgums paredz sadarbību informācijas apmaiņā, studējošo prakses iespējās, sadarbību bibliotēku izmantošanā un bibliotēku fonda paplašināšanā, kopīgā projektu izstrādē, kopīgā konferenču un semināru organizēšanā un piedalīšanās abu izglītības iestāžu organizētajos semināros un konferencēs, labās prakses pieredzes apmaiņā. Tāpat sadarbība notiks LU un tehnikumā pārstāvēto profesionālo jomu attīstības veicināšanā un popularizēšanā sabiedrībā un jauniešu vidū, studējošo kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu tematu virzienu izstrādē saskaņā ar novada attīstības programmu, kursu organizēšana mērķauditorijām, izglītības kvalitātes paaugstināšanas sekmēšana tehnikumā, piesaistot augsti kvalificētu pedagoģisko personālu.Comentários


Archive
bottom of page