top of page

Noslēgts sadarbības līgums ar Cēsu novada pašvaldību

Lai nodrošinātu mūžizglītības attīstību, Cēsu novada iedzīvotāju labklājību un kvalitatīvas izglītības pieejamību Cēsu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu.


Vienošanās par sadarbību panākta, pamatojoties uz tehnikuma vidējā termiņa attīstības redzējumu un Cēsu novada pašvaldības ilgtspējīgas un izglītības stratēģijām.

Līguma mērķi ir:

Veikt nepieciešamos pasākumus, lai dažādotu mācību programmas tehnikumā. Piesaistīt jaunus pedagogus, lai veicinātu gan Cēsu novada, gan citu novada interesi par profesionālo izglītību. Uzlabot jauniešu motivāciju apgūt profesionālo izglītību.

  • Pašvaldība un tehnikums vienojas par savstarpēju sadarbību ar mērķi nodrošināt pieejamu profesionālās izglītības attīstību Cēsu novadā, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.

Līgums paredz, ka pašvaldība apņemas atbalstīt mūžizglītību; augsti kvalificēta pedagoģiskā personāla piesaisti; sekmēt ekspertu, speciālistu un ārvalstu pārstāvju lekcijas tehnikumā, kā arī piešķirt finansējumu sadarbības līgumā izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs uzsver, ka profesionālā izglītība ir būtisks priekšnoteikums reģiona ekonomiskai attīstībai. “Priecājamies, ka apvienojoties Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai un Priekuļu Tehnikumam jaunizveidotā skola turpina nodrošināt kvalitatīvas, konkurētspējīgas, prestižas un mūsdienām atbilstošas profesionālās izglītības apgūšanu. Esam pārliecināti, ka šis sadarbības līgums kalpos par lielisku platformu jaunu sadarbības projektu un ideju realizācijai. Tehnikumu nereti dēvējam par “mazo augstskolu” – tās absolvents kļūst par pilnvērtīgu darba tirgus dalībnieku uzreiz pēc skolas beigšanas.”

Tehnikums apņemas nodrošināt pasākumus, kas saistīti ar kvalitatīvas, konkurētspējīgas, prestižas, darba tirgum atbilstošas profesionālās izglītības nodrošināšanu; attīstīt vietējai tautsaimniecībai nepieciešamas profesionālās ievirzes mācību programmas, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību un jaunu investīciju piesaisti, kā arī pildīt citus līgumā noteikto punktu kvalitatīvu izpildi.

Sadarbības līgums ir spēkā līdz 2025.gada 31.augustam.Comments


Archive
bottom of page