top of page

Noslēdzies izglītojošs projekts jauniešiem "I.am.I - eju tālāk"

No 4. līdz 25.oktobrim sadarbībā ar Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu notika PuMPuRS “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” sevis izziņas projekts “I.am.I - eju tālāk”, kuru īstenoja biedrība “IN-LAAT” ar mērķi - jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana. Mērķa sasniegšanā tika izmantotas neformālās mācību metodes, caur kuru daudzveidību un dažādo pieeju tika rasti risinājumi tādām grūtībām kā emociju atpazīšana un vadīšana, motivācijas aktualizēšana, dzīves redzējuma paplašināšana, mentālās veselības stiprināšana ar kurām ikdienā sastopas jaunieši, lai novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.


Projekta īstenošanā piedalījās psiholoģijas, sporta un veselīga dzīvesveida, pedagoģijas un etiķetes jomas profesionāļi. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz tehnikuma audzēkņu personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, pārliecību par saviem talantiem.


Jaunieši, sniedzot atgriezenisko saiti, atzina, ka tēmu apgūšana ar dažādu praktisku aktivitāšu palīdzību ir bijusi interesanta un vieglāk apgūstama.


Īpaša pateicība labo darbu dienā jauniešu aktivitātei, kad tehnikuma jaunieši izplānoja un realizēja labo darbu aktivitāti: sarūpējot dāvaniņas – pašizceptus cepumiņus un Paldies kartiņas ar mērķi izteikt īpašu paldies un iepriecināt ikdienā sastaptos līdzcilvēkus. Šajā dienā tika īpaši sekmēta līdzatbildības un empātijas sajūtu attīstīšana kā sociālās integrācijas mijiedarbības instruments: labdarība, ziedošana un dāsnums, cita veida brīvā laika nodarbes jeb labdarība kā jauniešu brīvprātīgs darbs iepriekš izvēlētā vietā. Iepriecinājumu guva ne tikai dāvaniņu un laba vēlējumu saņēmēji, bet arī paši jaunieši, kuri pēdējā aktivitātes dienā atzina, ka šī aktivitāte vislabāk patika.


Izsakām lielu pateicību tehnikumam, tās administrācijai, īpaši skolotājai Judītei Plendišķei par atbalstu, aktīvu iesaistīšanos un vietējo nodarbību (labo darbu dienas un izzinošo aktivitāšu) plānošanu, novadīšanu. Tāpat paldies audzēkņiem, kuri neskatoties uz mācību procesu, spēja saorganizēties un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs, attīstīt savas prasmes un iegūt jaunas zināšanas.


Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.


Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai” (PuMPuRS).


Informāciju sagatavoja biedrība " IN-LAAT".Comments


Archive
bottom of page