top of page

Mūsu komandai 2.vieta reģionā konkursā PROFS 2021

15.decembrī attālināti notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) konkursa profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2021 pusfināls – par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma komanda ieguva 2. vietu reģionā. Tehnikuma godu aizstāvēja: Romualds Romanovskis TP19. Raitis Bobrovs TP19, Aleksa Paula Pallo UK20, Elizabete Lapteva UK20, mājas darbu sagatavot palīdzēja arī Simona Kiriloviča UK20 un Lāsma Slaidiņa UK20. Paldies jauniešiem!


Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt jauniešu – profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par sociālo dialogu. Konkursa rīkotāja ir LBAS, un konkurss tiek rīkots Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.


Tāpat kā citus gadus profesionālās izglītības iestādes komandā ir seši audzēkņi. Konkursā varēja piedalīties jaunieši — personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas konkursa norises laikā apgūst vidējās profesionālās izglītības un arodizglītības programmas. Bet pats galvenais – arī konkursa laikā jaunieši ieguva zināšanas par darba tiesībām un darba aizsardzību, kas palīdzēs viņiem būt pasargātākiem un drošākiem darba tirgū.
Archive
bottom of page