top of page

Lauksaimniecības pamatā ir izglītoti jaunie lauksaimniekiMēs Priekuļos, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, esam pārliecināti, ka viens no veiksmīgas lauksaimniecības faktoriem ir tieši cilvēkresursi, kuru attīstībai nozīmīgas ir mūsdienīgas un kvalitatīvas zināšanas.


SPECIALIZĀCIJA

Specializējoties lauksaimniecības izglītībā, tehnikumā ir iespējams apgūt Augkopības tehniķa un Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa profesijas. Ja ir interese kā izaudzēt kartupeli, rudzus vai kāpostus, saprast kāpēc augam lapas raibas, dzeltenas, kāpēc tas neaug, tad piemērotāka būs augkopības tehniķa (faktiski agronoma) profesija, taču, ja tuvāki šķiet ar lauksaimniecības tehniku saistīti un mehanizācijas darbi laukos – tīrumā, kaltē un fermā, tad lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa profesija būs īstā! Abas specialitātes gan ir vēl pavisam jaunas – pirmie 17 mehanizācijas tehniķi tikko rudenī uzsākuši mācības, bet augkopību no 2018.gada klātienē arī apgūst 17 jaunieši. Jaunas, bet nozarei tik nepieciešamas!


NEKLĀTIENES IESPĒJAS un PIEAUGUŠO TĀLĀKIZGLĪTĪBA

Skolas lauksaimniecības izglītības kvalitātes zīme nenoliedzami ir neklātienes un pieaugušo tālākizglītības vienmēr pilnās grupas tieši augkopības programmā. Savienot mācības ar darbu – tas ir izaicinājums pacietībai un disciplīnai, taču esam priecīgi, ka mūsējie ir visapņēmīgākie! Jauno agronomu pirmais profesionālās kvalifikācijas eksāmens būs pavisam drīz – 4.novembrī. Turēsim īkšķus par 14 neklātienes studentiem, kuri gada garumā katru sestdienu ir mācījušies augsnes zinības, augu pavairošanu, to mēslošanu un aizsardzību, mehanizāciju, lopkopību, uzņēmējdarbību un citas noderīgas gudrības. Nākamie 14 kandidāti (jau februārī) uz augkopības tehniķa diplomu būs censoņi no pieaugušo tālākizglītības projekta grupas. Jau vairāku gadu garumā redzam, ka pieprasījums pieaugušo vecuma grupā pēc zināšanām lauksaimniecībā arvien palielinās.


MĀCĪT UN MĀCĪTIES, lai darītu IZCILI

“Mācīt un mācīties, lai darītu izcili, nevis tikai labi”, šis vadmotīvs vienmēr pavada mūsu jauniešus un arī mācībspēkus valsts mēroga prasmju konkursos lauksaimniekiem. Mūsu jaunieši VIENMĒR ir saņēmuši pirmo pakāpienu diplomus un medaļas, pierādot, ka zina, māk un var vairāk! Līdz zeltam augkopībā pēdējos gadus pietrūkst vien puspunkts, bet tas tāpēc, lai ir, kur augt! Mūsu šī gada lepnums (no kreisās) ir Kristers Briedis, Reinis Bērziņš, Raivis Riekstiņš un Mārtiņš Lipskis.
Neiztrūkstoši tehnikuma vārdu pasaulē iepriekš nesuši lauksaimniecības tehnikas mehāniķi un lauku īpašuma apsaimniekotāju specialitāšu jaunieši, veiksmīgi startējot WorldSkills un Agrolimpic sacensībās Eiropā.


IZAICINĀJUMI vs ATTĪSTĪBA

Nenoliedzami redzam, ka lauksaimniecības tehnika kļūst arvien sarežģītāka un digitalizētāka. IT arvien straujāk kļūst par augkopības tehniķa un mehanizācijas tehniķa ikdienu, taču lauksaimniekiem var sniegt būtiskus ieguvumus, ļaujot pieņemt uz datiem balstītus lēmumus, optimizēt resursus un atvieglot ikdienas darbu. Tehnikumam nākas pielāgoties un aicināt pedagoģiskajā darbā iesaistīties jaunus tehniskos prātus, lai Priekuļos turpinātos 1910.gadā aizsāktās lauksaimniecības izglītības tradīcijas, bet nu jau atbilstoši nozares prasībām.


IESPĒJAS

Mācībām Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā ir arī savas papildus iespējas - pareizai integrētajai saimniekošanai topošie lauksaimnieki iegūst 2.klases augu aizsardzības līdzekļu apliecību. Mehāniķi iegūst TR2 traktortehnikas vadītāja apliecību. Tāpat augam ne vien kopā ar Cēsīm, bet arī ar Eiropas zaļo stratēģiju – mācību plānā kā izvēles modulis nu ir iekļauta arī Bioloģiskā lauksaimniecība.

Tiekamies Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā!


Skolotāja Sarmīte Audere

Comments


Archive
bottom of page