Jaunieši atzīmē Latvijas dzimšanas dienu

Notikumiem bagāta diena!

Tikpat bagāta ir tehnikuma jauniešu izdoma kā atzīmēt Latvijas dzimšanas dienu!


Rīts sākās ar sirdi sildošu brīdi - svecīšu Latviju Priekuļos, tehnikuma pagalmā.


Bet Cēsīs – aktivitātes! Dažādi sportiski uzdevumi, tajā skaitā tradicionālais spēka pārbaudījums – virves vilkšana, kā arī pilsētu atzīmēšana Latvijas kartē, jautājumi par Latviju un citi uzdevumi.


Rezumē – Latvija ir labās rokās! Jaunieši ir stipri, azartiski un gudri!


Paldies Priekuļu un Cēsu pašpārvalžu jauniešiem par pasākumu organizēšanu, kā arī ikvienam, kurš svinēja kopā šos svētkus!
Archive