top of page

"Jaunieši šeit mācās dzīvi" jeb prakse Erasmus+

Lai gūtu jaunus iespaidus un pieredzi profesionālajā jomā Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta Nr. 2019-1-LV01-KA102-060138 ietvaros no 16.jūlija - 15.augustam uz Austriju devās astoņi Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma jaunieši, kuri pārstāvēja ēdināšanas pakalpojumu speciālistu, namdaru un autodiagnostiķu specialitātes. Pavadošās personas uzdevumus uzņēmās profesionālo priekšmetu skolotāja Daiga Zelča-Ločmele.


Jaunieši ne tikai pilnveidoja savas profesionālās iemaņas, bet arī nostiprināja praksē tehnikumā gūtās zināšanas. Kā apliecinājums tam ir sadarbības uzņēmumu Klāgenfurtā atzinīgie vērtējumi par mūsu jauniešu darba prasmēm, atsaucību un labām svešvalodas zināšanām.

Lai gan jaunieši strādāja pilnu darba nedēļu, kas ir fiziski grūtāk kā mācīties attālināti, visi izteica gandarījumu, ka ir bijuši ārpus Latvijas, kur darbojušies kopā ar uzņēmumu vadītājiem un citu valstu jauniešiem.


Ir jāpiekrīt uzņemošās organizācijas BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH vadītājas Aldonas Biedermann teiktajam - "Jaunieši šeit mācās dzīvi."


Līdztekus darbam brīvajā laikā neizpalika arī iespējas apskatīt Austrijas ainavas, kultūrvēsturiskās piemiņas vietas un iepazīt vietējo iedzīvotāju kultūru, tradīcijas.


Tehnikums saka paldies tiem uzņēmējiem, kas iepazīstināja jauniešus ar valsti un noorganizēja viņiem ekskursijas, lai būtu vieglāk iekļauties vietējās sabiedrības dzīves ritmā.


Kā arī paldies Aldonai Biedermann par viesmīlīgo uzņemšanu un iespēju jauniešiem apmeklēt un apskatīt Klāgenfurtas ievērojamākās vietas - parku, kurā izveidotas pasaules slavenāko ēku miniatūras, pasaulē augstāko koka skatu torni, kas atrodas Pyramidenkogel virsotnē un citus apskates objektus.


Lai šis Austrijā pavadītais mēnesis, jauniešiem ir motivācija droši virzīties uz priekšu, pilnveidoties, apgūt jaunas prasmes un nebaidīties tās pielietot dzīvē!


Comentários


Archive
bottom of page