top of page

Iepazīsti VTDT profesijas | ARHITEKTŪRAS TEHNIĶIS

Ko vēl ARHITEKTŪRAS TEHNIĶI mācās 1.kursā? Jaunieši mācās izgatavot uzmērījumu rasējumus un veikt konkrēta objekta darba rasējumu izstrādi pie skolotāja Laura Šķēles. Tik pat svarīgi attīstīt savu telpisko domāšanu – to iemāca skolotāja Kristīne Rozenberga. Arhitektūras tehniķi mācās izstrādāt brīvrokas skices, ievērojot mērogu un proporcijas, mācās strādāt dažādās grafiskās komunikācijas tehnikās.


Nākamajos kursos būs jāpapildina savas zināšanas šādos profesionālajos priekšmetos:

Rasēšana, būvgrafika, skices · Arhitektūras būvmateriāli · Arhitektūras un mākslas vēsture · Zīmēšana · Kompozīcija, dizains · Maketēšana, uzmērīšana, fotofiksācija · Ēku daļas, būvelementi · Datorprojektēšna · Likumdošanas pamati · Ģeodēzija · Tehniskā svešvaloda · Profesionālā saskarsme · Arhitektūras projektēšana · Pilsētbūvniecība · Būvkonstrukcijas · Būvprojektu izstrāde · Prakse (zīmēšana) · Prakse (Rasēšana) · Prakse (Gleznošana) · Prakse (Ģeodēzija) · Prakse (Vispārceltnieciskie darbi) · Prakse (Datorprojektēšana) · Prakse (Sausā būve) · Prakse (Uzmērīšana) · Prakse (Maketēšana) · Kvalifikācijas prakse · Sabiedrības un cilvēka drošība · Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas · Valodas, kultūras izpratne un izpausmes · Iniciatīva un uzņēmējdarbība · Specializācija
Comments


Archive
bottom of page