top of page

Iepazīst ūdens saimniecību

Ūdens saimniecības nozare ir ļoti svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa, bet reti kurš par to iedomājas ikdienā!


Tāpēc, lai paplašinātu mūsu jauniešu redzesloku un zināšanas par nozīmīgo jomu, ekoskolas programmas ietvaros, 2.kursa programmēšanas tehniķu grupa devās pārgājienā uz Cēsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Turpceļā audzēkņi uzzināja, kur atrodas dzeramā ūdens atdzelžotava un notekūdeņu sūknētava Pipariņu mežā. Galapunktā noklausījās ķīmiķes-bioloģes Sandras stāstījumu par ūdeņu attīrīšanas procesu un apskatīja iekārtas.


Lai akcentētu ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, tā patieso vērtību un to, kā mēs visi kopā varam labāk aizsargāt šo vitāli svarīgo resursu, 22.martā tiks atzīmēta pasaules Ūdens diena!Comments


Archive
bottom of page