top of page

Iegūsti kvalifikāciju vienas dienas laikā!

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Eksāmens ir lieliska iespēja iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.


Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni jūnijā 2022.g.:

- Mēbeļu galdnieks | 20.06.22.

- Pavārs | 21.06.22.

- Namdaris | 21.06.22.

- Elektrotehniķis | 22.06.22.

- Klientu apkalpošanas speciālists | 27.06.22.

- Automehāniķis | 27.06.22. | ar iepriekš iegūtu autoatslēdznieka kvalifikāciju

- Datorsistēmu tehniķis | 28.06.22.

- Autoatslēdznieks | 29.06.22.


Eksāmenam piesakies līdz 20.05.22.

Maksa par eksāmena kārtošanu ir atkarīga no eksaminējamo skaita (no 48 eur līdz 337 eur).


Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar Inesi Dedumetu, 27843536 ; e-pasts: inese.dedumeta@vtdt.edu.lv | Neklātienes un tālākizglītības nodaļas lietvede.留言


Archive
bottom of page