top of page

Erasmus+ seminārs Īslandē

No 30.oktobra līdz 2.novembrim Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projektu vadītāja Terēze Stālmane pārstāvēja profesionālās izglītības sektoru Īslandes nacionālās aģentūras rīkotajā seminārā “Your accreditation in Nordic and Baltic countries - What has happened so far and what can we learn from each other?” jeb "Akreditācija Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs - kas ir noticis līdz šim un ko varam mācīties viens no otra?". Pasākums tika organizēts Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros, sadarbības un mācību aktivitātes pasākuma formātā jeb TCA.


Atgriežoties no semināra, Terēze stāsta, ka dalība šādos fokusētos, uz ļoti specifisku tēmu vērstos pasākumos kā TCA, kur satiekas tieši konkrētās jomas pārstāvji, ir ļoti vērtīga, jo visi dalībnieki uzreiz saprot, "par ko ir stāsts", ir iespēja sajusties "uz viena viļņa" ar kolēģiem no pavisam dažādām valstīm.


Sarunās ar kolēģiem, kas strādā VET jeb profesionālās izglītības sektorā Īslandē, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā un Lietuvā, nonācām pie secinājuma, ka Erasmus+ mobilitātes, kurās dodas izglītojamie, ir daudz jēgpilnāk ieviest, ja Eiropas vērtības ir arī pašas skolas vai tehnikuma vērtības. Ja skolotāji, darbinieki un skolas vide ir vērsta uz kopīgām vērtībām, kas ir Erasmus+ prioritātes, šo mobilitāšu īstenošana ir tikai likumsakarīgs šo vērtību ieviešanas turpinājums. Piemēram, ja izglītojamie jau zina, kas ir Erasmus+, ir piedalījušies citos pasākumos, piemēram, Eiropas valodu dienā, Erasmus+ dienās, konkursos, jaunatnes sektora projektos, jauniešu apmaiņās un citos, tad došanās mobilitātē ir loģisks nākamais solis.


Kopumā secinājām, ka liela nozīme ir izglītojamo sagatavošanai pirms došanās praksē uz ārzemēm - viņiem ļoti noder skolas izveidotas un pielāgotas rokasgrāmatas un atbalsta materiāli, kas vispār ļauj saprast, kas ir Erasmus+ mobilitāte un, kādēļ viņi dodas uz citu valsti. Svarīgi ir skaidrot, dot iespēju reflektēt par iegūto pieredzi, dot vietu un laiku sarunām jauniešu starpā un atbildēt uz jautājumu: kāpēc viņi dodas praksē uz ārzemēm, ko viņi vēlas iegūt un citi. Arī jautājumi un refleksija pēc atgriešanās ir ļoti būtiski, lai Erasmus+ mobilitāte būtu īstenota kvalitatīvi.


Paldies Valsts izglītības attīstības aģentūrai par šādu iespēju piedalīties TCA.Comments


Archive
bottom of page