top of page

Efektīva sadarbība

Nozīmīgākais lielu projektu veiksmīgā izpildē - efektīva komandas sadarbība!


Pie 2. kursa programmēšanas tehniķiem viesojās Draugiem Group uzņēmuma "Mapon" programmētāji – Austra un Toms. Viņi jauniešiem pastāstīja, kā savā starpā sadarbojas programmētāji liela projekta ietvaros, kā strādāt, lai kodā nerastos kļūdas. Projekta laikā tiek izmantoti tādi rīki kā JIRA un GitLab. Būtisks arī pienākumu sadalījums – katram projektam ir savs vadītājs, kurš nozīmē programmētāju konkrētos darbus un uzrauga to izpildi, izmantojot SCRUM projektu pārvaldības sistēmu.


Programmētāja darbā liela nozīme ir tehnoloģijām, taču nemainīgi svarīga ir cilvēku spēja savstarpēji sadarboties. Inovatīvas idejas un jauni sasniegumi ir komandas darba rezultāts.


Paldies Austrai un Tomam par dalīšanos pieredzē un ieskatu programmētāju ikdienas darba organizācijā!Comments


Archive
bottom of page