top of page

Dizaina specialitāšu darbu skates Cēsīs

Skates dizaina specialitātēs norisinājās profesionālajos priekšmetos un to laikā izglītojamie prezentēja savus darbus pedagogiem un citiem studentiem, saņēma komentārus par semestra darbu, novērtējumu no pedagogiem. Skates ir iespēja gan pašiem paskatīties uz paveikto, gan salīdzināt savus darbus ar citu veikumu, gan arī veicināt jebkurā profesijā noderīgās prasmes - prezentēšanu, kritisko domāšanu un atgriezeniskās saites saņemšanu. 

Plašāks ieskats skašu darbos redzams skolas Facebook un Instagram profilos.Comments


Archive
bottom of page