top of page

Dalība Erasmus+ projektos

VTDT dalība Erasmus+ skolu un pieaugušo izglītības sektora projektos “Skolotāji, kas iedvesmo” un “Pieredze, kas iedvesmo 2”


Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums no šī gada 1.janvāra līdz 31.decembrim ieguvis ES Erasmus+ programmas finansējumu, lai īstenotu skolu un pieaugušo izglītības sektora projektus, kas dos iespēju īstenot skolas stratēģiskos mērķus un iespēju doties mācību mobilitātēs kopumā 30 tehnikuma skolotājiem un darbiniekiem.


Jau iepriekšējā mācību gadā īstenojām pieaugušo izglītības sektora mobilitātes projektu, kas deva iespēju dažādos kursos iegūt starptautisku pieredzi. Šogad vēlamies turpināt iesākto un palielināt to skolotāju un darbinieku skaitu, kuriem bijusi iespēja mācīties kursos vai doties darba ēnošanā uz citām Eiropas valstīm.


Projektu vadītāja Terēze Stālmane: “Tehnikumā redzam, ka starptautiski kursi vai darba ēnošana uzlabo gan skolotāju un darbinieku prasmes, metodes, gan iedvesmo darbam kopumā. Ir ļoti svarīgi pamainīt ierasto darba rutīnu, izaicināt sevi arī tādos praktiskos jautājumos kā komunikācija svešvalodā vai ceļošanā uz citu valsti, Novērojam, ka pēc iesaistīšanās projektā, dalībnieki atgriežas darbā ar citu skatījumu, pieredzi un spēj iegūto nodot saviem audzēkņiem. Mūsu projektu ideja ir tieši tik precīza kā mūsu projektu nosaukumā - skolotāji un pieredze, kas iedvesmo!”


Jau martā un aprīlī VTDT skolotāji un darbinieki dosies mobilitātēs uz tādiem kursiem kā "Teaching languages in the digital era: the best apps, web platforms and ICT resources for​ learning languages", "Stress and Conflict Management: the way to resilience and satisfaction", “Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff”, un citiem. Plānotie Erasmus+ kursi un darba ēnošana norisināsies tādās Eiropas Savienības valstīs kā Spānija, Itālija, Horvātija, Kipra un Polija.


Īstenojot projektu “Skolotāji, kas iedvesmo”, plānojam pilnveidot mācību procesā izmantotās metodes un attīstīt tehnikuma organizācijas vidi.


Savukārt ar projekta “Pieredze, kas iedvesmo 2” īstenošanu vēlamies uzlabot pieaugušo izglītības mācību programmu saturu un mācību metodes, kā arī paaugstināt pieaugušo izglītības jomas darbinieku profesionalitāti, lai īstenotu augstas kvalitātes un pienesuma mobilitātes projektus.
Comments


Archive
bottom of page