top of page

Augu veselības diena

7.februārī pie Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma jaunajiem agronomiem un lauksaimniecības mehanizācijas tehniķiem viesojās Valsts augu aizsardzības dienests.


Augu veselības dienas pasākuma pirmajā daļā bija lekcija par augu karantīnas organismiem, bet otrajā daļā – tematiskas aktivitātes. Jaunieši pildīja dažādus, ar augu veselību saistītus uzdevumus – atpazina sēklas, augiem derīgos un kaitīgos organismus, lika lielformāta puzles, spēlēja galda spēli, risināja krustvārdu mīklu. Īpaši interesanti bija lielie kukaiņu maketi!


Savukārt ikvienam VTDT jaunietim un darbiniekam ir iespēja apskatīt ceļojošo izstādi “Skaistie un bīstamie augu kaitnieki”. Tā izvietota Priekuļos, 2.stāva foajē.


Pateicamies Valsts augu aizsardzības dienestam par interesanto dienu un izstādi! Šādas aktivitātes palīdz jauniešiem mācīties un uzzināt jaunu informāciju, jomas aktualitātes.
留言


Archive
bottom of page