top of page

Atskats uz padarīto

Mācību gada noslēdzošā pedagoģiskās padomes sēde, kurā atskatījāmies uz gada laikā padarīto.


Šis mācību gads bijis notikumiem bagāts un piepildīts. Tehnikumā viesojušies dažādi mākslinieki un vieslektori, esam svinējuši gan lielus svētkus, gan bijuši kopā ikdienā. Izmantojām visas iespējas pilnveidoties un gūt zināšanas vietējās programmās un starptautiski. Varam lepoties ar jauniešu sasniegumiem mācībās un meistarības konkursos.


Par to PALDIES visiem tehnikuma pedagogiem un darbiniekiem! Pats svarīgākais mācību procesa nodrošināšanā ir kolektīvs un darbs komandā, kas virza uz kopīgo mērķi – augsta līmeņa profesionālo izglītību.Comments


Archive
bottom of page