top of page

Astoņi jaunieši prasmes papildina Austrijā

Vasaras plaukumā, no 16.jūlija līdz 15.augustam, astoņi tehnikuma jaunieši Erasmus+ programmā pavadīs Austrijā. Iepazīt šīs skaistās valsts tradīcijas, kultūru, mentalitāti, nostiprināt svešvalodu zināšanas, kā arī pilnveidot prasmes savā specialitātē devušies topošie namdari (trīs jaunieši), automehāniķi (3 jaunieši) un pavāri (2 jaunietes).


Jau atbraucot jauniešus Austrijā sagaidīja un viesmīlīgi uzņēma uzņemošās organizācijas BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH vadītāja Aldona Biedermann. Kā jauniešus pavadošā persona uz Klāgenfurtu dosies profesionālo priekšmetu skolotāja Daiga Zelča-Ločmele.


Novēlam pozitīviem piedzīvojumiem bagātu šo iespēju mēnesi Austrijā!


Jaunieši uz Austriju devušies Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta Nr. 2019-1-LV01-KA102-060138, “Eiropas pieredzes izmantošana praktisko iemaņu pilnveidošanai” ietvaros.

Comentarios


Archive
bottom of page