top of page

Artūrs Sņegovičs: Kāds tad ir mūsdienīgs skolotājs?

Strauji mainīgie notikumi pasaulē un Latvijā ir ienesuši izmaiņas mūsu dzīvē un darbā. Izglītība nav izņēmums – skolas un augstskolas klātienes mācībām ir slēgtas, bet mācību process notiek attālināti. Šie apstākļi ir radījuši situāciju, ka teju visi vecāki ir kļuvuši par mājskolotājiem – tiem ir iespēja "iekāpt skolotāja kurpēs", saprast un iedziļināties, cik nozīmīgs ir skolotāja darbs ikdienā, ielūkoties tā aizkulisēs.


Šodienas skolotāja būtība ir spēja pielāgoties, spēja mainīties līdzi laikam un vēlēšanās mācīties kopā ar skolēniem. Dzīve un apstākļi visapkārt attīstās strauji, līdz ar tiem mainās arī bērni un jaunieši, tādēļ skolotājam ir jābūt tam, kurš mainās līdzi, – ir jābūt atvērtam jauninājumiem un ar interesi jāadaptējas jaunajos apstākļos.


Piemēram, krīta tāfeles tiek mainītas pret interaktīvām tāfelēm, grāmatas daudzos gadījumos aizstāj planšetdatori, mācīšanās process arvien vairāk tiek digitalizēts, saziņa ar skolēniem un vecākiem ir kļuvusi ātra un operatīva, izmantojot "WhatsApp" aplikāciju vai e-klases iespējas, – mūsdienu skolotājs ir tas, kas jauninājumiem pielāgojas. Nepārtraukta izglītošanās, jaunu mācību metožu meklēšana un apguve, kļūšana labākiem – tā ir mūsdienīga skolotāja ikdiena.


Mūsdienu skolotājs ir vērsts uz sadarbību ar kolēģiem. Kopīgs darbs – stundu plānošana, labāko risinājumu meklēšana skolēniem – ir ikdiena. Lai gan tas prasa papildu laiku un pūles, rezultāti ilgtermiņā sniedz gan rezultātus, gan gandarījumu. Vēl jo vairāk, ne tikai sadarbība, plānojot mācību procesu, bet arī dalīšanās ar labajiem piemēriem, ar veiksmēm un neveiksmēm ienāk Latvijas skolotāju ikdienā. Mūsdienu skolotāji mācās viens no otra, izvērtē savu darbu un uzlabo to. Nevar neatzīmēt arī to, ka skolotājs ne tikai zina desmitiem (pat simtiem) savu skolēnu vārdu, bet zina katru skolēnu kā personību, lai varētu izvirzīt individuālus mērķus, sniegt katram atgriezenisko saiti un sekot skolēna progresam. Tas prasa daudz laika, ļoti rūpīgu attieksmi, darba organizēšanu un plānošanu.

Tomēr cilvēciskās īpašības ir tās, kas skolotāju padara īpašu. Mūsdienīgs skolotājs ir ne tikai apveltīts ar ļoti labām komunikācijas spējām, bet ir radošs, ir smaidīgs un pozitīvs. Spēja uzklausīt bērnus, būt saprotošam un pacietīgam ir skolotāja brīnumlīdzekļi, kas tiek slīpēti rūpīgā darbā. Protams, nevar aizmirst par spēju iedvesmot jauniešus, lai viņi notic sev un saviem spēkiem. Motivēta skolotāja iedvesmots skolēns aizraujas, ir ieinteresēts un bieži vien savu nākotnes profesiju izvēlas, balstoties uz sava skolotāja vadītās mācību stundās pieredzēto un iemācīto.


Ir skaidrs, ka tehnoloģijas attīstās un esam spējīgi nodrošināt mācības attālināti, tomēr mācības klātienē nevarēs aizstāt nekas un skolotāji, kuri spēj gan iedvesmot, gan iemācīt dzīvei nepieciešamās zināšanas un prasmes, ir un būs mūsu lielākā vērtība izglītībā.

Mūsdienu skolotājs ir "supercilvēks", kurš tikpat labi varētu spēlēt tādās supervaroņu filmās kā "Brīnumsieviete" un "Supermens". Vecākiem var nepiemist visas mūsdienīga skolotāja prasmes, zināšanas un spējas, tāpēc novērtēsim skolotājus un viņu darbu arī ikdienā, nevis tikai īpašos un atsevišķos brīžos. Tieši skolotājs piedalās mūsu nākotnes sabiedrības veidošanā – jo labāki būs mūsu skolotāji un jo vairāk Latvijā būs mūsdienīgu skolotāju, jo labāka būs sabiedrība kopumā.

Comments


Archive
bottom of page