top of page

25.martā VTDT norisinājās seminārs lauksaimniecības nozares pedagogiem

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru 25.martā organizēja semināru lauksaimniecības nozares pedagogiem, kuri māca topošos augkopības tehniķus.

Semināra piedalījās pedagogi no Malnavas koledžas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma un Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas.


Pedagogu diskusijas izraisīja AREI Laukaugu selekcijas un bioekonomikas nodaļas vadītājas Ilze Skrabules atraktīvais un interesantais stāstījums par institūtā veiktajiem pētījumiem. Tāpat vērtīgu informāciju guvām no skolotāja Aigara Oļukalna prezentācijas par bezpilota lidaparātu izmantošanas iespējām augkopībā un likumdošanu šajā jomā.

Semināra ietvaros pedagogi tika iepazīstināti ar Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu lauksaimniecības nozares izglītības programmu īstenošanai.


Semināra otrajā daļā, kas notika Stalbes pagasta SIA Kalnmuiža, saimnieks Valters Dambe vadīja praktiskos darbus uz lauka, kuru ietvaros skolotāji iepazinās ar saimniecības meliorācijas sistēmām.


Diena bija izdevusies!
Comentários


Archive
bottom of page