top of page

2020. gada Draudzīgais Aicinājums tehnikumā

24. februārī bibliotēkā ar pateicības pēcpusdienu pie kafijas un tējas noslēdzās Draudzīgais Aicinājums tehnikumā. Bibliotēka ir kļuvusi bagātāka ar ļoti vērtīgām grāmatām.

Paldies TE 17 - audzinātājai Dacei Stīpniecei un TP18 - audzinātājai Daigai Zelčai - Ločmelei par grāmatām, kuras noderēs apgūstamajai ēdināšanas profesijai, skolotājai Sandrai Ganiņai par grāmatu, kas ļauj katram nokāpt savas dvēseles dziļumos. IP 19 grupai un audzinātājai Mārītei Vītolai par dāvātām 7 angļu valodā lasāmām grāmatām. KM 17 grupai ar audzinātāju Mārīti Vītolu par Latvijas dabas brīnumiem, LI/UK17 apvienotajai grupai un audzinātājai Nazikai Bumbierei par Lielo Latvijas vēstures grāmatu, BN 17/ EE 17 grupām un audzinātājai Guntrai Jēgerei par R. Blaumaņa Valodas vārdnīcu, UK 18 grupai, audzinātājai Daigai Zelčai - Ločmelei par pēdējā laikā labāko socializēšanās rokasgrāmatu. Tehnikuma audzēkņu pašpārvaldei un direktora vietniecei Paulīnai Sukarukai par interesanto Atslēgu uz neparasto pasauli.

Bibliotēkas darbinieki aicina visus pārējos iepazīties ar interesanto un vērtīgo lasāmvielu.Comments


Archive
bottom of page