top of page

2.kursa Lauksaimnieku studenti piedalās starptautiskajā pasākumā “YouCooperate biznesa plāni”

Novembra beigās, mūsu 2.kursa Lauksaimnieku studentu grupa attālināti piedalījās starptautiskajā pasākumā “YouCooperate biznesa plāni”. Pasākuma ietvaros starp Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas un Ungārijas studentiem, arī mūsu tehnikuma studentiem bija jāprezentē savas biznesa idejas.


Ar savu pieredzi dalās 2.kursa studente Baiba Krista Konca:

“Mūslaiku varonis ir ikviens, kurš ar lepnumu un degsmi dara savu darbu. Ikviens, kurš izvēlas redzēt sāpīgo, neērto un grūto un nepaliek vienaldzīgs. Mūsdienu varoņi slēpjas ikdienā, bieži paliekot nepamanīti un nenovērtēti. Kāds palīdz citiem grūtībās. Kāds sacer dziesmu, kura iedvesmos nākamās paaudzes. Cits izgudro jaunas zāles, bet cits audzina bērnus un veido stipru ģimeni. Viņus visus vieno izvēle varēt.

Septembrī un oktobrī mēs, LA20 grupas audzēkņi, piedalījāmies Zemnieku Saeimas organizētajā starptautiskajā projektā YouCooperate. Mums bija jāveic dažādi interaktīvi uzdevumi par lauksaimniecības kooperatīvu tēmām. Mēs apguvām kooperatīvu attīstības vēsturi, kooperatīvu organizēšanu, vadības struktūru un iepazināmies ar kooperatīvu darbības principiem dažādās Eiropas valstīs. Interaktīvo mācību nobeigumā mēs sadalījāmies grupās, izlolojām kopīgu biznesa ideju un izveidojām biznesa plānu. Mēs ar grupas biedriem Jāni Apsīti un Gintu Straumi attīstījām savu biznesa ideju par lauksaimniecības kooperatīvu, kurš nodarbosies ar dažādu augkopības produktu audzēšanu, apvienos biedrus veiksmīgākai produkcijas realizācijai un nodrošinās audzēšanas procesam nepieciešamos izejmateriālus.

Sestdien, 27.novembrī Zemnieku Saeima Zoom platformā organizēja starptautisku pasākumu "YouCooperate biznesa plāni", kurā savas biznesa idejas prezentēja jaunieši no Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas, Ungārijas un Latvijas. Es prezentēju mūsu biznesa plānu, pārstāvot gan skolu, gan Latviju. Vajadzēja pārvarēt bailes un nedrošību, uzstājoties tik lielas starptautiskas auditorijas priekšā. Negribu teikt, ka tas bija varonīgi, taču mans mazais darbs pārvērtās par lielu notikumu. Tas iedvesmoja projekta dalībniekus, kuri izstrādāja biznesa plānus, bet šoreiz neprezentēja. Gribu aicināt jauniešus pārvarēt sevi, iesaistīties, gūt jaunu pieredzi, pārstāvēt savu valsti! Kurš tad veidos mūsu nākotni , ja ne paši? Katrs mazais darbs veido mūsu nākotni. Esmu lepna par paveikto!


LA-20 grupas vecākā Baiba Krista Konca”
Comments


Archive
bottom of page