top of page
Produktu dizainera asistents

Funkcionālu un ilgtspējīgu koka dizaina produktu izgatavošana

Izglītības programma - Dizains

Iegūstamā kvalifikācija - Produktu dizainera asistents (koka dizainā)

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Cēsis

Prakse - uzņēmumos 720 stundas

4 gadu laikā 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Zīmēšana /Kompozīcija /Gleznošana /Dizaina procesi  /Materiālu un tehnoloģiju izmantošana dizaina produktu izstrādē /Formveide /2D digitālā modelēšana /Dizaina produktu izstrāde /Dizaina produktu skicēšana /3D digitālā modelēšana /Dizaina produktu konteksta izpēte /Vizuālās identitātes izstrāde produktu dizainā /Projektu īstenošana produktu dizainā /Uzņēmējdarbība dizainā /Produktu dizainera asistenta prakse /Sabiedrības un cilvēka drošība /Jaunu materiālu un tehnoloģiju pielietojums dizaina produktu izstrādē /Mehatronisku dizaina produktu izstrāde /Padziļinātais kurss specialitātē /Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Produktu dizainera asistents izpilda daļu no produktu dizainera pienākumiem: apzina lietotāja
vajadzības, veic analogu, materiālu un tehnisko risinājumu izpēti; skicē, izgatavo un testē maketus,
sagatavo tehnisko projektu, piedalās dizaina projekta īstenošanā – funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā.

bottom of page