Produktu dizainera asistents

Funkcionālu un ilgtspējīgu koka dizaina produktu izgatavošana

Izglītības programma - Dizains

Iegūstamā kvalifikācija - Produktu dizainera asistents (koka dizainā)

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti

Materiālmācība /Datorgrafika /Kompozīcija /Gleznošana, krāsu mācība /Zīmēšana /Mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija /Mēbeļu konstruēšana /Rasēšana /Dizaina teorija un stilu vēsture /Fotomācības pamati /Mākslas vēsture /Darba organizācija, dokumentācija, tāmes /Lietišķā saskarsme /Sabiedrības un cilvēka drošība /Likumdošanas pamati /Praktiskās mācības

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Produktu dizainera asistents izpilda daļu no produktu dizainera pienākumiem: apzina lietotāja
vajadzības, veic analogu, materiālu un tehnisko risinājumu izpēti; skicē, izgatavo un testē maketus,
sagatavo tehnisko projektu, piedalās dizaina projekta īstenošanā – funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png