Izglītības programma - Dizains

Iegūstamā kvalifikācija - Produktu dizainera asistents (koka dizainā)

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda / Matemātika / Fizika / Ķīmija / Informātika / Svešvalodas / Vēsture / Ekonomika / Sports

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti

Materiālmācība / Datorgrafika / Kompozīcija / Gleznošana, krāsu mācība / Zīmēšana / Mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija / Mēbeļu konstruēšana / Rasēšana / Dizaina teorija un stilu vēsture / Fotomācības pamati / Mākslas vēsture / Darba organizācija, dokumentācija, tāmes / Lietišķā saskarsme / Sabiedrības un cilvēka drošība / Likumdošanas pamati / Praktiskās mācības

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Apzināt produkta lietotāja vajadzības;

  • Veikt analogu, materiālu un tehnisko risinājumu izpēti; 

  • Skicēt, izgatavot un testēt produktu maketus;

  • Sagatavot tehniskos projektus;

  • Piedalīties dizaina projekta īstenošanā – funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png