Izglītības programma - Lauksaimniecības tehnika

Iegūstamā kvalifikācija - Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda / Svešvalodas / Matemātika / Informātika / Bioloģija / Ķīmija / Fizika / Ekonomika / Literatūra / Vēsture / Sports

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība / Zaļās prasmes / Spēkratu uzbūves pamati / Rasēšanas pamati / Demontāža un montāža / Remonta pamati / Lauksaimniecības pamati / Traktortehnikas vadītāju sagatavošana / Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope / Spēkratu tehniskā apkope un remonts / Riepu maiņa un remonts / Rasēšana / Agroķīmija / Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtas remonts / Spēkratu elektroiekārtu remonts / Lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts / Precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas / Motoru remonts / Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts / Elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts / Spēkratu remonta organizācija

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Zināt lauksaimniecības ražošanas nozaru galveno tehnoloģisko procesu pamatus, izmantojamo mašīnu un iekārtu uzbūvi, darbību, regulēšanu un remontu;

  • Prast ekspluatēt izmantojamās mašīnas un iekārtas;

  • Prast vadīt uzņēmumu;

  • Zināt mehānikas, elektrotehnikas un siltumtehnikas pamatus un prast tos izmantot praktisku, tehnisku jautājumu risināšanā;

  • Prast iekārtot traktoru, automobiļu un lauksaimniecībā izmantojamo mašīnu tehnisko apkopju un remonta darbnīcas, organizēt to darbu, kā arī patstāvīgi izpildīt tehnisko apkopju un remonta operācijas;

  • Prast strādāt ar lauksaimniecībā izmantojamo tehniku;

  • Veikt darbu plānošanu un nodrošināt darbu izpildi.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png