Izglītības programma - Lauksaimniecības tehnika

Iegūstamā kvalifikācija - Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti

Lauksaimniecības pamatprocesi /Augsnes īpašības apstrāde un ielabošana /Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana /Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana /Mašīnmācības pamati /Rasēšana /Kultūraugu pavairošana un mēslošana /Augu aizsardzība /Lauksaimniecības tehnika /Remonta pamati /Hidrauliskās un pneimatiskās sistēmas /Kultūraugu audzēšana, ražas novākšana, pirmapstrāde un uzglabāšana /Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkopes /Lauksaimniecības tehnikas defektu novēršana /Lauksaimniecības tehnikas procesu organizācija /Traktortehnikas vadītāja apmācība /Elektronika un elektriskās iekārtas /Lauksaimniecības mehanzācijas tehniķa prakse

Apgūstamās profesionālās prasmes

 • Tehnikas izmantošanas un uzturēšanas darbu plānošana un organizēšana:
  - plānot un organizēt lauksaimniecības mašīnu un iekārtu tehniskās apkopes;
  - dokumentēt veiktos lauksaimniecības tehnikas un iekārtu apkopes un remonta darbus;
  - plānot un organizēt remontzonas un lauksaimniecības tehnikas novietnes iekārtošanu un uzturēšanu;
  - plānot, organizēt un veikt tehniskā nodrošinājuma attīstību;
  - plānot un organizēt mehanizētos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus;
  - plānot un organizēt jaunāko lauksaimniecības mehanizācijas tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumā.

 • Lauksaimniecības tehnikas un aprīkojuma sagatavošanas un uzturēšanas darbu veikšana:
  - lietot lauksaimniecības tehnikas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju;
  - novērtēt lauksaimniecības tehnikas atbilstību veicamajam darbam;
  - nodrošināt traktoragregātu un pašgājējmašīnu veiktspēju;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā fermu iekārtas, atbilstoši dzīvnieku sugai un izmantošanas veidam;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā lopkopības produkcijas pirmapstrādes iekārtas, atbilstoši produkcijas veidam;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā augkopības un dārzkopības produkcijas pirmapstrādes iekārtas, atbilstoši
  produkcijas veidam.

 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana:
  - noteikt lauksaimniecības tehnikas defektus organoleptiski un iekārtu atteikumu iemeslus;
  - nodrošināt nepieciešamās lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas, izmantojot katalogus;
  - sagatavot lauksaimniecības tehniku defektu novēršanai;
  - nomainīt lauksaimniecības tehnikas dilstošās detaļas, mezglus un agregātus;
  - pārbaudīt lauksaimniecības tehniku un iekārtas darbībā pēc defektu novēršanas;
  - veikt lauksaimniecības tehnikas, agregātu un iekārtu funkcionālo testu.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 26108080, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png