Lauksaimniecības
mehanizācijas tehniķis

Lieto un uztur tehniskā kārtībā lauksaimniecības mašīnas un agregātus, kurus izmanto augkopības un lopkopības produkcijas ražošanā

Izglītības programma - Lauksaimniecības tehnika

Iegūstamā kvalifikācija - Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti (moduļi)*

Lauksaimniecības pamatprocesi /Augsnes īpašības, apstrāde un ielabošana /Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana /Mehānisko transportlīdzekļu uzbūves pamati /Atslēdznieka darbi /Demontāža un montāža /Spēkratu tehniskā apkope un remonts /Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija un apkope /Lauksaimniecības tehnikas iekārtu defektu novēršana /Mehanizētā lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana /Augu aizsardzība /Mehanizētā kultūraugu audzēšana un glabāšana /Traktortehnikas vadītāju sasatavošana /Darba plānošana un organizēšana /Bioloģiskā lauksaimniecība.

*moduļi var mainīties

Apgūstamās profesionālās prasmes

 • Tehnikas izmantošanas un uzturēšanas darbu plānošana un organizēšana:
  - plānot un organizēt lauksaimniecības mašīnu un iekārtu tehniskās apkopes;
  - dokumentēt veiktos lauksaimniecības tehnikas un iekārtu apkopes un remonta darbus;
  - plānot un organizēt remontzonas un lauksaimniecības tehnikas novietnes iekārtošanu un uzturēšanu;
  - plānot, organizēt un veikt tehniskā nodrošinājuma attīstību;
  - plānot un organizēt mehanizētos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus;
  - plānot un organizēt jaunāko lauksaimniecības mehanizācijas tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumā.

 • Lauksaimniecības tehnikas un aprīkojuma sagatavošanas un uzturēšanas darbu veikšana:
  - lietot lauksaimniecības tehnikas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju;
  - novērtēt lauksaimniecības tehnikas atbilstību veicamajam darbam;
  - nodrošināt traktoragregātu un pašgājējmašīnu veiktspēju;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā fermu iekārtas, atbilstoši dzīvnieku sugai un izmantošanas veidam;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā lopkopības produkcijas pirmapstrādes iekārtas, atbilstoši produkcijas veidam;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā augkopības un dārzkopības produkcijas pirmapstrādes iekārtas, atbilstoši
  produkcijas veidam.

 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana:
  - noteikt lauksaimniecības tehnikas defektus organoleptiski un iekārtu atteikumu iemeslus;
  - nodrošināt nepieciešamās lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas, izmantojot katalogus;
  - sagatavot lauksaimniecības tehniku defektu novēršanai;
  - nomainīt lauksaimniecības tehnikas dilstošās detaļas, mezglus un agregātus;
  - pārbaudīt lauksaimniecības tehniku un iekārtas darbībā pēc defektu novēršanas;
  - veikt lauksaimniecības tehnikas, agregātu un iekārtu funkcionālo testu.

Prakšu vietas

SIA "Agritech"

SIA "Stokker"

SIA „Dojus Latvija”
SIA „Dotnuva Baltic”
SIA “Silja”
SIA „Konekesko Latvija”
SIA „Valtek”

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png