8.maijs - Koka spēles Cēsīs!

7. - 9. klašu komandām

„Koka dienas 2019”

Koka spēles Cēsīs

2019.gada 8.maijā

Mērķis:

  1. Iesaistīt skolēnus aktīvās un radošās sporta aktivitātēs.

  2. Stiprināt skolu komandu savstarpējo komunikāciju, saliedēšanos, piedaloties atraktīvā pasākumā.

  3. Iepazīstināt konkursa dalībniekus ar koku kā ilgtspējīgu materiālu.

 

Sacensību organizatori:

Sacensības organizē un vada Cēsu Tehnoloģijas un Dizaina vidusskolas tiesnešu kolēģija sadarbībā ar skolas administrāciju.

 

Laiks un vieta:

2019.gada 8.maijā Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā

Cēsis, Valmieras iela 19

12.00 – 12.45  Ierašanās un reģistrācija, iepazīšanās ar skolu.

13.00   Sacensību sākums.

15.00   Apbalvošana.

 

Dalībnieki:         

7.-9. Klašu skolēni ( komandā 4 dalībnieki). No katras skolas ne vairāk kā 3 komandas.

 

Pieteikšanās:

Elektroniski līdz 6.maijam 16:00.

Pieteikšanās šeit


 

KOKA spēles:

„Labirints”, „Saliekamais tilts”, „Skaitļi”, „Slēpes”, “Rotējošais novuss”.

 

Sacensību laikā būs iespēja sacensties arī individuālajās disciplīnās „Spēkavīrs”, „Skaida”, „Lāpas”.

Galvenā balva - NOVUSA GALDS!