top of page
Klientu apkalpošanas speciālists

Klientu informēšana par produktiem un pakalpojumiem, finanšu operāciju veikšana, dokumentu izstrāde

Izglītības programma - Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija - Klientu apkalpošanas speciālists

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti

Biroja darba organizēšana /Dokumentēšana /Organizācijas darbības pamatprocesi /Dokumentu un informācijas aprite /Korporatīvā komunikācija /Klientu vajadzību izpēte /Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana /Profesionālā saziņa svešvalodās /Lietišķo tikšanos organizēšana /Klientu apkalpošana /Grāmatvedības kārtošana /Klientu apkalpošanas speciālista prakse

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi:

​Klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem un organizācijas struktūru, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus.
Klientu apkalpošanas speciālists strādā uzņēmumos. 

Prakšu vietas

Cēsu novada pašvaldība
SIA „Beātus”
Raunas novada dome
Pārgaujas novada pašvaldība
Priekuļu novada pašvaldība

bottom of page