Izglītības programma - Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija - Klientu apkalpošanas speciālists

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda / Svešvalodas / Matemātika / Informātika / Dabaszinības / Ekonomika / Literatūra / Vēsture / Sports

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti

Biroja darba organizēšana / Dokumentēšana / Organizācijas darbības pamatprocesi / Dokumentu un informācijas aprite / Korporatīvā komunikācija / Klientu vajadzību izpēte / Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana / Profesionālā saziņa svešvalodās / Lietišķo tikšanos organizēšana / Klientu apkalpošana / Grāmatvedības kārtošana / Klientu apkalpošanas speciālista prakse

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem, organizācijas struktūru;

  • Piedalīties mārketinga pasākumos;

  • Lietot specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā;

  • Veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas;

  • Aizpildīt finanšu pirmdokumentus un izstrādāt dažāda veida pārvaldes dokumentus.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png