top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTLAT-WBL (2018 – 2020)
Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia


Total budget: 464 254,10 EUR
Dates: 01.08.2018. – 31.07.2020.
Programme: Interreg Estonia-Latvia Programme (EST-LAT)
Project No: Est-Lat 63
ESTLAT-WBL project aim is to support the cross-border mobilities for work-based learning (WBL) students (VET trainees), based on cooperation between vocational education, training (VET) schools and employers in Latvia and Estonia.
Latvia and Estonia are developing their WBL systems to use them as a tool for acquiring qualified labour force and economic growth.
In many cases, WBL also offers an opportunity for young people to get jobs.
ESTLAT-WBL project will arrange 112 cross-border mobilities:
• 80 for WBL students: (40 from Latvian VET to Estonian SMEs, and 40 from Estonian VET to Latvian SMEs);

• 12 for Employers tutors (6 from Latvia to Estonia and 6 from Estonia to Latvia);
• 20 for VET school tutors (10 from Latvia and 10 from Estonia).
This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.
Šogad piedalāmies pārrobežu Latvijas - Igaunijas programmas projektā “Darba vidē balstītas mācības Latvijā – Igaunijā”. Projekts ilgs 2 gadus. Tā ietvaros 20 mūsu skolas un 20 Smiltenes tehnikuma audzēkņi dosies praksē uz Igaunijas uzņēmumiem, bet 40 Igaunijas profesionālo skolu (no Tartu, Valgas un Vooru) prakses vietas izvēlēsies Latvijā. Visu skolu pedagogi apmainīsies pieredzē, uzņēmumu prakšu vadītāji mācīsies gan Igaunijā, gan Latvijā.
Aicinu 2.- 4. kursu audzēkņus iegūt plašāku informāciju un pieteikties praksei Igaunijā no 2019. gada marta līdz jūnijam pie projektu vadītājas Ināras Alksnes 302. kabinetā, Cēsīs.

Est lat Interreg logo official.jpg
PLAKATS ar meiteni.JPG
LEAFLET.JPG
ESTLAT-WBL Service (1).png

Projekts ir noslēdzies. Šeit pieejama projekta rokasgrāmata, kurā apkopoti projekta rezultāti. 

HANDBOOK of Estonia - Latvia Cross Border Work-based Learning

Jaunumi pārrobežu projektā ESTLAT 63 WBL
 

Aicinām rezervēt 11.novembri, lai piedalītos tiešsaistes pasākumā, kura laikā tiks apmeklētas Igaunijas un Latvijas profesionālās skolas. Apmeklējumi norisināsies “Zoom” platformā angļu valodā. Pasākums norisināsies no 13:00 līdz 15:00. Apmeklējumu laikā, skolu pārstāvji prezentēs piedāvātās un apgūstamās profesijas, kā arī telpas un aprīkojumu, ko savā apmācību procesā izmanto studenti.

Pasākuma laikā ir plānots apmeklēt:

Valgas profesionālo skolu, Veru profesionālo skolu un Tartu profesionālo skolu no Igaunijas

Smiltenes tehnikumu un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu no Latvijas

Dalība pasākumā – bezmaksas

Reģistrācija pasākumam - https://ej.uz/VET_visit. Katrs reģistrētais dalībnieks saņems sīkāku informāciju par pieslēgumu un pasākuma programmu.

Papildus jautājumu gadījumā, lūdzam rakstīt uz esprojekti@chamber.lv vai zvanīt +371 67201153

Pasākums tiek organizēts Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “ESTLAT-WBL” (proj.nr. EstLat-63) ietvaros.

ESTLAT-WBL_11_11_2020_50.png

Aicinām rezervēt datumu, lai veiktu dalību tiešsaistes formāta konferencē “Role of VET education and WBL in working environment”, kas norisināsies šī gada 9. jūlijā.

Konferences laikā ar savu pieredzi un zināšanām dalīsies Igaunijas un Latvijas profesionālo skolu, kā arī uzņēmumu pārstāvji. Konference norisināsies angļu valodā.

ESTLAT-WBL_agenda_09.07.2020._finall con

Aicinām rezervēt datumu, lai veiktu dalību tiešsaistes formāta konferencē “Role of VET education and WBL in working environment”, kas norisināsies šī gada 9. jūlijā. Konferences laikā ar savu pieredzi un zināšanām dalīsies Igaunijas un Latvijas profesionālo skolu, kā arī uzņēmumu pārstāvji.

HEADER_FB_ESLAT_ES_Interreg_SAVE_THE_DAT


 

Detalizētāka informācija, dienas programma un reģistrācijas links konferencei būs pieejams tuvākajā laikā. Konference norisināsies angļu valodā.

Noslēgušās pēdējās piecas mobilitātes Darba vidē balstītā Pārrobežu projekta Est-Lat63 WBL ietvaros. Divi BN17 audzēkņi izgāja 30 dienu darba vidē balstītu praksi māju būves uzņēmumā Kodumaja Tartu Igaunijā. Puiši piedalījās moduļu māju ražošanā, redzēja visu ražošanas procesu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas koka ēku būvniecībā.
Savukārt trīs KM16 jaunieši 30 dienu praksē janvāra mēnesī bija  kokapstrādes uzņēmumā Wermo Vōru Igaunijā. Uzņēmums ražo modernas , pasaulē pieprasītas liekti līmētas mēbeles. Jauniešiem bija lieliska iespēja piedalīties šo mēbeļu ražošanā, gan izmantojot modernas iekārtas, gan arī darot vienkāršus, bet nepieciešamus darbiņus. gan gūstot darba pieredzi starptautiskā kolektīvā.
Atgriežoties no prakses ārzemēs, visi puiši atzīst, ka guvuši vērtīgu darba pieredzi, sapratuši, ko nozīmē ievērot darba disciplīnu un nest atbildību par savu darbu. Gūta arī lieliska pieredze, strādājot internacionālā kolektīvā, pielietojot svešvalodas.
Projekta vadītāja regulāri uzturēja sakarus ar praktikantiem un prakses vadītājiem  un ieradās apskates vīzītēs uzņēmumos  Kodumaja un Wermo.

2019.gada 22.februārī Tartu, Igaunijā notika kārtējā projekta partneru darba grupas sanāksme. Tika apspriesti pārrobežu mobilitāšu pārvaldības, plānošanas un sagatavošanas jautājumi. Apspriedām arī projekta aktivitāšu plānus un mobilitāšu norises kvalitāti, kā arī komunikācijas stratēģiju. Sanāksmē piedalījās partneri no Valgas, Vōru un Tartu profesionālajām skolām, arī projekta partneri no Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras (vadošais partneris), un konsultantu un menedžmenta kompānijas Civitta (Igaunija).
Mobilitātēm Igaunijā ir saņemtas motivācijas vēstules no 2. līdz 3.kursa audzēkņiem un notikusi dalībnieku atlase jūnija mēneša praksei darba vidē balstītām mācībām (WBL). Notikušas angļu valodas konsultācijas dalībniekiem, lai uzlabotu zināšanas un labāk sagatavotos praksei ārzemēs.
 
Savukārt 27. – 28.martā Tartu (Igaunija) tikās mūsu skolas un Smiltenes tehnikuma pedagogi, prakšu un projekta koordinatori, darba ņēmēji no Igaunijas puses un Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras speciālisti ar mērķi pārrunāt mobilitātes trīs galvenos posmus – sagatavošanos, praksi uzņēmumā un vērtēšanu/ prakses rezultāta apkopošanu, uzsverot kvalitātes un ilgstošas sadarbības perspektīvu. Darbsemināra laikā katra no iesaistītajām pusēm pārrunāja veicamos darbības soļus, vienojās par komunikācijas un sadarbības stratēģiju.
Patīkami pārsteidza Igaunijas darba devēju lielā ieinteresētība darba vidē balstīto mācību realizēšanā, atsaucoties uz viņu pārstāvēto uzņēmumu vērtībām, kas ietver arī dalīšanos ar zināšanām un ieguldījumu nākotnes sabiedrībā.
29. martā mūs viesmīlīgi uzņēma prakses partnerības uzņēmums Wermo (Vooru, Igaunija), iepazīstinot ar uzņēmuma struktūru, misiju, ražošanas procesu un produktiem; pārrunāti darba vidē balstīto mācību organizatoriskie jautājumi.

 2019.gada jūnijā 16 mūsu skolas audzēkņi devušies praksē uz Igaunijas uzņēmumiem:

KMElement OÜ, Tartu - 3 audzēkņi; http://www.kodumaja.ee/en
  Tarmeko, Tartu - 2, http://tarmeko.ee/
  Koduelekter, Tartu - 3 http://www.koduelekter.ee/
  Wermo, Vōru - 3, http://wermo.ee/en/
  Säästke OÜ (Jõesuu Aknad ja Uksed), Joesuu – 5 audzēkņi.

https://www.jau.ee/en/home

Pēc sekmīga prakses noslēguma, visi 16 jaunieši atgriezušies mājās gan ar sertifikātu par mācībām darba vidē, gan bagātīgu pieredzi par darbu multikulturālā vidē. Iespaidu ir daudz, jo, lai arī Igaunija ir salīdzinoši tuvu mājām, sadzīves jautājumi un dienas plānošana jāveic patstāvīgi.

druvas raksts Est lat projektam JPG.jpg

Jaunieši ar prieku atzina, ka darba devēji novērtējuši viņu gatavību iekļauties kolektīvā un veikt uzticēto uzdevumu. Apkopoti arī ieteikumi mācību procesa un prakses pilnveidošanai.

 

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola kopš 2018.gada 1.augusta piedalās pārrobežu Latvijas - Igaunijas programmas projektā “Darba vidē balstītas mācības Latvijā – Igaunijā”. Projekts pavisam ilgst 2 gadus līdz 2020.gada 31. jūlijam. Tā ietvaros 20 Cēsu un 20 Smiltenes jaunie profesionāļi dodās praksē uz Igaunijas uzņēmumiem, bet 40 Igaunijas profesionālo skolu (no Tartu, Valgas un Vooru ) prakses vietas izvēlās Latvijā. Visu skolu prakšu vadītāji piedalās darba grupu semināros, dalās pieredzē, seko līdzi audzēkņu gaitām prakses vietās uzņēmumos, prakšu vadītāji iziet apmācību gan Igaunijā gan Latvijā. Šogad, jau esot Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma sastāvā, projekts turpinās. Šobrīd palikušas 5 prakses vietas mēbeļu galdniekiem un namdariem.
Pašreiz notiek 3.- 4. kursu mēbeļu galdniekus un namdarus atlase un sagatavošana praksei Igaunijā 2019. gada decembrī un 2020. gada janvārī.

bottom of page