Saņemdams sava amata meistara godu, es izlūdzos visu Augstākā svētību latviešu tautai un zvēru izpildīt pienākumu pret savu amatu līdz galam. Tā 1924.gada vasarā Cēsu Valsts amatniecības skolā izskanēja tās pirmo absolventu - jauno amatnieku svinīgais zvērests.

Kopš šī brīža mūs šķir turpat 100 gadu, taču savu visvērtīgāko tradīciju Cēsu amatniecības skolas pārmantotāja - Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola ir saglabājusi arī šodien – tā arvien sagatavo labus amata meistarus. Šīs tradīcijas noturīgums meklējams skolas bagātajā vēsturē.

Laikā, kad veidojās Cēsu Valsts amatniecības skola, Latvijai bija ļoti nepieciešami amatnieki. 1919.gada rudenī tika izveidota topošās amatniecības skolas pagaidu padome. Tā lēma, ka oktobrī jātver amatnieku vakara kursi, bet ar 1920.gada janvāri darbs jāsāk Cēsu Valsts amatniecības skolai. Jaunās skolas uzdevums bija pacelt amatniecības līmeni un gādāt par teorētiski un praktiski izglītotu amatnieku sagatavošanu. Par skolas pārzini tika ievēlēts mākslinieks - keramiķis Augusts Julla. Viņa atziņa bija „Latvijas valsts pamatiem vajadzīga rūpnieciska un amatnieciska izglītība. To prasa mūsu nākotnes kultūra. Arodnieciska izglītība ir mūsu valsts zelta fonds.”

Ir zīmīgi, ka viena no vecākajām arodu skolām Latvijā ir izveidota tieši Cēsīs. Mūsu pilsēta jau no viduslaikiem ir izcēlusies ar intensīvāku amatniecības un izglītības attīstību nekā citviet. Cēsu arodu skolai nu jau Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai ir raksturs, tā noturējusies un izdzīvojusi varas maiņās un karu viesuļos, saglabādama savu īpašo auru. Skola gan piedzīvojusi pārmaiņu vējus un reizēm pat īstus orkānus. Politiskās varas un to realizētāji ir atstājuši savas zīmes skolas un ar to saistīto cilvēku likteņos. Skolas nosaukums šajos gados ir mainījies 10 reizes, sākot ar Valsts amatniecības skolu, valsts arodu skolu laika posmā līdz 1940.gadam, ar profesionāli tehniskās skolas nosaukumu variācijām un metālistu tehnisko vidusskolu padomju gados. Cēsu 4.arodskola, Cēsu Profesionālā vidusskola un visbeidzot kopš 2018.gada -Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola . Līdz ar nosaukumiem mainījušies arī cilvēki. Taču neatkarīgi no tā, kādas krāsas karogs ir plīvojis Cēsu pils tornī, šie cilvēki mūsu skolai godprātīgi ir atdevuši sava mūža daļu, vai fragmentu un par to mēs viņu priekšā varam tikai noliegt galvas.

Saka, ka savs ceļš un sava zvaigzne jāmeklē tikai pašam. Cēsu skolas audzēkņi nekad nav varējuši sūkstīties par profesijas izvēles iespējām. Kopumā skolas vēsturē ir bijušas apgūstamas 23 dažādas profesijas. Neparastākās no tām: ķīmija, mājturība, grafikas mākslas nodaļa. Taču tradīcijām bagātās un noturīgākās ir mēbeļu galdnieks, namdaris, elektrotehniķis un pirms nedaudz gadiem arī mehāniķu profesijas. Godājamu sava arodu meistaru statuss mūsu valstī arī šodien ir palicis nemainīgi augsts. Savā pastāvēšanas laikā skolu ir absolvējuši vairāk kā 10 tūkstoši audzēkņu un te atklājas skolas eksistences patiesā jēga.

Katram no mums ir savs skolas laiks, katram savas attiecības ar bijušo dziļi sirdī noglabātas. Taču skolas vēsturi mēs veidojam visi kopā – absolventi, audzēkņi, darbinieki. Katrs no mums atstāj skolas tēlā savu, neizdzēšamu zīmi.

Skolai 100 gadi ir cienījams vecums, bet ar to jau nekas nebeidzas, bet tikai transformējas jaunā kvalitātē.

Skolas vēsture

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png