Koka ēku un to detaļu atjaunošana, restaurēšana

Izglītības programma - Telekomunikācijas

Iegūstamā kvalifikācija - Telekomunikāciju tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība vai vidējā izglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi vai 1,5 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments - Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Matemātika /Fizika /Ķīmija /Informātika /Svešvalodas / Vēsture /Ekonomika /Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

Materiālmācība /Restaurācijas teorija un vēsture /Restaurācijas tehnoloģija /Fotodokimentācija /Speciālā ķīmija /Zīmēšana, kompozīcija /Krāsu mācība /Veidošana, maketēšana /Kokgriešanas pamati /Rasēšana /Lietišķā saskarsme /Sabiedrības un cilvēka drošība /Likumdošanas pamati /Praktiskās mācības

Prakse uzņēmumos ceturtā kursā 960 stundas

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Kultūras vērtību - ēku, mākslas darbu, iekārtu un priekšmetu tehniskā stāvokļa saglabāšana, konservācija un restaurācija

  • Atbild par priekšmeta autentiskuma, amatnieciskās, mākslinieciskās vai noteiktas vēsturiskās situācijas dokumentālo liecību saglabāšanu

  • Izprot un ievēro priekšmetu dokumentālo dabu

  • Sekmē vēstures un mākslas liecību dziļāku izpratni sabiedrībā

  • Veic uzmērīšanu, ēku daļu skicēšanu

  • Koka detaļu protezēšanu, restaurācijas dokumentēšanu

Restauratora asistents

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png