Apdares
darbu tehniķis

Virsmu apmešana un krāsošana, flīžu un grīdas segumu ieklāšana, ēkas fasāžu siltināšna

Izglītības programma - Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija - Apdares darbu tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi /Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde /Pagaidu koka  konstrukciju izgatavošana /Ģeodēzisko darbu izpilde /Apmešana /Sausā apmetuma izveidošana /Grīdu ieklāšana /Flīzēšana /Krāsošana /Dekoratīvā krāsošana /Tapešu līmēšana /Ēku fasāžu siltināšana /Apdares darbu strādnieka prakse /Apdares darbu plānošanas izpilde /Iekštelpu dekoratīvā apdare /Apdares darbu izpildes organizēšana /Apdares darbu tehniķa prakse

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus, ievērojot darbu vadītāja norādījumus. Komplektē apdares darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda
apdares darbus visa veida būvēs. Apdares darbu tehniķis spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi
izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un izvēlēties piemērotas tehnoloģijas,
būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem. Plāno
būvmateriālu piegādi, apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu veikšanas kārtību, dod
nepieciešamos rīkojumus un pārbauda šo rīkojumu izpildi, nodrošina apdares darbu izpildi
atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām.

Prakšu vietas

SIA „WARSS+”
SIA”Wolf Sistem”
SIA „Frontons”
A/S „Siguldas Būvmeistars”
SIA „Woltec”

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png