Izglītības programma - Autotransports

Iegūstamā kvalifikācija - Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadīgai programmai

Profesionālie mācību priekšmeti

Automobiļu uzbūves pamati /Rasēšanas pamati /Demontāža un montāža /Remonta pamati /Virsbūves detaļu remonta pamati /Automobiļu tehniskā apkope un remonts /Riepu maiņa un remonts /Autoatslēdznieka prakse /Rasēšana /Automobiļu šasijas remonts /Motoru remonts /Virsbūves remonta pamati /Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts /Automobiļu elektroiekārtu remonts /Elektronisko sistēmu remonta pamati /Tehniskā servisa organizācija /Automehāniķa prakse /Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa /Virsbūves taisnošana / Virsbūves metināšana / Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana /Virsbūves plastmasas detaļu remonts /Virsbūves stiklojuma remonts / Virsbūves remonta organizācija /Autovirsbūvju remontatslēdznieka prase

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku,
apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un to
piekabju defektus.

Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Automehāniķim profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka profesionālās
kvalifikācijas iegūšanas.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 26108080, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png