Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma bibliotēka nodrošina tehnikuma mācību darbu ar informācijas resursiem. Par bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina

tehnikuma izglītojamais, pedagogs vai darbinieks, reģistrējoties un apņemoties ievērot Bibliotēkas izmantošanas noteikumus.

 

Bibliotēkas darba laiki
Pirmdienās     08:00 – 17:00
Otrdienās        08:00 – 17:00
Trešdienās      08:00 – 17:00
Ceturtdienās  08:00 – 17:00
Piektdienās    08:00 – 14:00

Bibliotēka sastāv no trim telpām – mācību literatūras telpas, daiļliteratūras un uzziņu literatūras telpām. Papildus šīm pieejama arī lasītava, video un semināru telpa un skolas muzejs. 

Bibliotēkas lasītājiem ir pieejams bezmaksas pastāvīgs interneta pieslēgums.

Lasītavā izglītojamiem, pedagogiem un darbiniekiem ir brīva pieeja uzziņu literatūrai, jaunākajiem izdevumiem dažādās nozarēs, daiļliteratūrai, kā arī vairākas darba vietas, stacionārie datori, u.c. iekārtas. 

 

Tehnikuma bibliotēkas 2019.gada abonētie periodiskie izdevumi

Apmeklētajiem ir iespēja izmantot Lursoft Laikrakstu bibliotēkas datu bāzi – iespēja iepazīties ar visiem Latvijas laikrakstiem. Kā atvērt Lursoft Laikrakstu datu bāzi?

Instrukcija ŠEIT. (http://pt.edu.lv/pt/news/faili/Laikrakstu-datu_baze.pdf)
Bibliotēkas krājumā pieejami periodiskie izdevumi, grāmatas un metodiskie līdzekļi gan latviešu, gan svešvalodās.


Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

  • Informācijas avotu izsniegšana abonementā un lasītavā.

  • Uzziņu un konsultāciju sniegšana.

  • Datoru un interneta bezmaksas pakalpojumu izmantošanas iespējas.

  • Izglītojoši un kultūras pasākumi.

  • Jaunieguvumu un tematiskās izstādes.

 

Maksas pakalpojumi:
• Kopēšana A4 formāts (1 lapa)           € 0,07
• Kopēšana A3 formāts (1 lapa)           € 0,10
• Krāsainā kopija A4 formāts (1 lapa)  € 0,76
• Lapas izdrukāšana (1 lapa)                € 0,09
• Brošēšana ar spirāli (1 vienība)         € 0,71
• Laminēšana (1 lapa)                           € 0,30

 

Noderīgas saites internetā

Bibliotēkas elektroniskais katalogs ALISE (https://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx)
Lursoft datubāze (http://news.lv/)
Latvijas Nacionālā bibliotēka (https://lnb.lv/)

Kontakti

Bibliotekāre Olita Ansone, e-pasts: olita.ansone@vtdt.edu.lv

Bibliotekāre Vizbulīte Kalniete, e-pasts: vizbulite.kalniece@vtdt.edu.lv

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 26108080, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png