Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma bibliotēka nodrošina tehnikuma mācību darbu ar informācijas resursiem. Par bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina

tehnikuma izglītojamais, pedagogs vai darbinieks, reģistrējoties un apņemoties ievērot Bibliotēkas izmantošanas noteikumus.

 

Bibliotēkas darba laiki
Pirmdienās     08:00 – 17:00
Otrdienās        08:00 – 17:00
Trešdienās      08:00 – 17:00
Ceturtdienās  08:00 – 17:00
Piektdienās    08:00 – 14:00

Bibliotēka sastāv no trim telpām – mācību literatūras telpas, daiļliteratūras un uzziņu literatūras telpām. Papildus šīm pieejama arī lasītava, video un semināru telpa un skolas muzejs. 

Bibliotēkas lasītājiem ir pieejams bezmaksas pastāvīgs interneta pieslēgums.

Lasītavā izglītojamiem, pedagogiem un darbiniekiem ir brīva pieeja uzziņu literatūrai, jaunākajiem izdevumiem dažādās nozarēs, daiļliteratūrai, kā arī vairākas darba vietas, stacionārie datori, u.c. iekārtas. 

 

Tehnikuma bibliotēkas 2020.gada abonētie periodiskie izdevumi

Bibliotēkas krājumā pieejami periodiskie izdevumi, grāmatas un metodiskie līdzekļi gan latviešu, gan svešvalodās.


Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

  • Informācijas avotu izsniegšana abonementā un lasītavā.

  • Uzziņu un konsultāciju sniegšana.

  • Datoru un interneta bezmaksas pakalpojumu izmantošanas iespējas.

  • Izglītojoši un kultūras pasākumi.

  • Jaunieguvumu un tematiskās izstādes.

 

Maksas pakalpojumi:
• Kopēšana A4 formāts (1 lapa)           € 0,07
• Kopēšana A3 formāts (1 lapa)           € 0,10
• Krāsainā kopija A4 formāts (1 lapa)  € 0,76
• Lapas izdrukāšana (1 lapa)                € 0,09
• Brošēšana ar spirāli (1 vienība)         € 0,71
• Laminēšana (1 lapa)                           € 0,30

 

Noderīgas saites internetā

Bibliotēkas elektroniskais katalogs ALISE (https://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx)

Cēsu Centrālās bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs (cesis.biblioteka.lv)

Vidzemes Augstskolas un Valmieras bibliotēku elektroniskais kopkatalogs (valmiera.biblioteka.lv)

Kultūraskarte.lv - Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma bibliotēka

Digitalizētie video un audio (Diva.lv)

Latvijas filmas (Filmas.lv)

Zvaigzne ABC e-grāmatas (zvaigzne.lv) (šobrīd pieejamas bez maksas)
TV raidījumi tiešraidē un arhīvā (replay.lsm.lv/lv)
Latvijas Nacionālā bibliotēka (https://lnb.lv/)

E-grāmatu bibliotēka (3td.lv) "3td E-GRĀMATU bibliotēka" ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē. 

Kontakti

Bibliotekāre Olita Ansone, e-pasts: olita.ansone@vtdt.edu.lv

Bibliotekāre Vizbulīte Kalniete, e-pasts: vizbulite.kalniece@vtdt.edu.lv

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png