top of page
KKZ_9033_50.jpg
Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Transportlīdzekļu, to sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, to sastāvdaļu nomaiņas un remonta veikšana

Izglītības programma - Autotransports

Iegūstamā kvalifikācija - Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Automobiļu uzbūves pamati /Rasēšanas pamati /Demontāža un montāža /Remonta pamati /Virsbūves detaļu remonta pamati /Rasēšana /Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa /Virsbūves stiklojuma remonts /Virsbūves taisnošana /Virsbūves metinašana /Virsbūves detaļu atjaunošana /Virsbūves plastmasas detaļu remonts /Virsbūves remonta organizācija /Klientu menedžments /Autovadītāju apmācības programma

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Autovirsbūvju remontatslēdznieks veic transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, vagonu, kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, remontu, restaurāciju un virsmas sagatavošanu krāsošanai.
Autovirsbūvju remontatslēdznieks strādā uzņēmumos, kuros veic transportlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu, specializējoties virsbūvju remontdarbu izpildē, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

bottom of page