Izglītības programma - Mašīnzinības

Iegūstamā kvalifikācija - Spēkratu mehāniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadīgai programmai

Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība / Zaļās prasmes / Tehniskā grafika / Automobiļu uzbūves pamati / Rasēšanas pamati / Demontāža un montāža / Remonta pamati / Elektrotehnikas un elektronikas pamati / Automobiļu vadītāju sagatavošana / Automobiļu tehniskā apkope un remonts / Automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts / Automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts / Iekšdedzes motoru mācība / Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts / Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts / Klimata kontroles sistēmu diagnostika un remonts / Hidraulisko un pneimatisko vadības sistēmu diagnostika un remonts / Sakaru sistēmu diagnostika un remonts / Drošības sistēmu diagnostika un remonts / Multimediju aparatūras uzstādīšana, diagnostika un remonts / Automobiļu aizsardzības sistēmu uzstādīšana, diagnostika un remonts / Tehniskā servisa organizācija / Praktiskās mācības

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Spēkratu mehāniķis plāno un veic spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un
remontu. Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu,
remontu un regulēšanu.
Spēkratu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc spēkratu atslēdznieka
profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai spēkratu mehāniķim nepieciešama
automobiļa vadītāja apliecība un atbilstoša traktortehnikas vadītāja apliecība.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 26108080, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png