Izglītības kvalitātes valsts dienests un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums noslēdzis Deleģēšanas līgumus. Līgums nosaka, ka dienests deleģē, bet Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums uzņemas veikt valsts pārvaldes uzdevumu - ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Tas nozīmē, ka ir nodrošināta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā šādās profesijās:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personai, kura vēlas apliecināt savu profesionālo kompetenci un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, jāvēršas ar iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai.

Iesniegums profesionālās kompetences novērtēšanai

Ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto zināšanu un prasmju atzīšana

Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu CENRĀDIS
 

Profesionālo kompetenci izvērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās profesijas standartā.

Papildus informācija pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā
https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/

Papildus informācijai: Inese Dedumeta - tālr. 27843536; e-pasts: inese.dedumeta@vtdt.edu.lv.

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png