Izglītības programma - Apģērbu dizains

Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizaina speciālists

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda / Matemātika / Fizika / Ķīmija / Informātika / Svešvalodas / Vēsture / Ekonomika / Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

Materiālmācība / Apģērbu izgatavošanas tehnoloģija / Konstruēšana un modelēšana / Kompozīcija, skicēšana, koloristika / Datorgrafika / Tērpu vēsture un modes tendences / Dizaina un stilu vēsture / Mākslas vēsture / Zīmēšana / Gleznošana, krāsu mācība / Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija / Sabiedrības un cilvēka drošība / Likumdošanas pamati / Lietišķā saskarsme /             Praktiskās mācības

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadu laikā 

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Radoši izteikt savas idejas apģērba dizaina modeļu skicē, zīmējumā, projektā, pamatot savu domu;

  • Ievērot autortiesību un profesionālās ētikas normas;

  • Izgatavot izstrādājumu tehnoloģisko zīmējumu, konstrukciju, aprēķinus un veikt apģērbu modelēšanai un izgatavošanai nepieciešamās operācijas – konstruēšanu, modelēšanu;

  • Izvēlēties apģērba dizaina tehnoloģiskā risinājuma veidus, materiālus un paņēmienus konkrētam modelim;

  • Pārzināt nozares tehnoloģijas, darba aprīkojumu, piegrieztnes, laika limitu un prast izgatavot apģērba etalonu;

  • Veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi, prezentēt dizaina projektu, kā arī lietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas;

  • Uzraudzīt modeļa/etalona realizācijas atbilstību projekta koncepcijai, plānojot darba procesu;

  • Sniegt klientiem vai/un darba devējam informāciju par apģērba dizaina projekta izgatavošanas iespējām;

  • Argumentēt savu viedokli, risināt konfliktsituācijas un meklēt kompromisus, sadarboties komandā;

  • Sekot jaunākajām aktualitātēm un tendencēm modes dizainā.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png