Apģērbu dizainera
asistents

Apģērbu modelēšana un izgatavošana, materiālu izvēle, skiču veidošana

Izglītības programma - Apģērbu dizains

Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizainera asistents

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Prakse - Uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Profesionālie mācību priekšmeti

Materiālmācība /Apģērbu izgatavošanas tehnoloģija /Konstruēšana un modelēšana /Kompozīcija, skicēšana, koloristika /Datorgrafika /Tērpu vēsture un modes tendences /Dizaina un stilu vēsture /Mākslas vēsture /Zīmēšana /Gleznošana, krāsu mācība /Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija /Sabiedrības un cilvēka drošība /Likumdošanas pamati /Lietišķā saskarsme /            Praktiskās mācības

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi:

Apģērbu dizainera asistents izpilda daļu no produktu dizainera pienākumiem: apzina lietotāja
vajadzības, veic analogu, materiālu un tehnisko risinājumu izpēti; skicē, izgatavo un testē maketus,
sagatavo tehnisko projektu, piedalās apģērbu dizaina projekta īstenošanā – funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā. Apzina, izstrādā un īsteno apģērbu dizaina projektus.

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png