Izglītības programma - Apģērbu dizains

Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizaina speciālists

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti

Materiālmācība / Apģērbu izgatavošanas tehnoloģija / Konstruēšana un modelēšana / Kompozīcija, skicēšana, koloristika / Datorgrafika / Tērpu vēsture un modes tendences / Dizaina un stilu vēsture / Mākslas vēsture / Zīmēšana / Gleznošana, krāsu mācība / Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija / Sabiedrības un cilvēka drošība / Likumdošanas pamati / Lietišķā saskarsme /             Praktiskās mācības

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi:

Apģērbu dizainera asistents izpilda daļu no produktu dizainera pienākumiem: apzina lietotāja
vajadzības, veic analogu, materiālu un tehnisko risinājumu izpēti; skicē, izgatavo un testē maketus,
sagatavo tehnisko projektu, piedalās apģērbu dizaina projekta īstenošanā – funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā. Apzina apģērbu dizaina produkta idejas, izstrādā  apģērbu dizaina projekta idejas, kā arī izstrādā un īsteno apģērbu dizaina projektus.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 26108080, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png